Skip to content
Loopbaanbegeleiding met Loopbaanexpert: klaar voor de arbeidsmarkt

Perfectionisme: een vloek of een zegen?

Of perfectionisme nu valt te beschouwen als een positieve of negatieve eigenschap is iets genuanceerder dan de titel doet uitschijnen.

Waar we het wel over eens kunnen zijn is dat perfectionisten voor zichzelf (en anderen) hoge eisen stellen. Ze gaan voor het beste resultaat en zetten dan ook door tot dat is bereikt. Uiteraard is dit een positieve eigenschap als je het op die manier bekijkt, maar er is echter ook een keerzijde. Het gevaar bestaat immers dat je je verliest in details waarbij andere zaken uit het oog worden verloren en waarbij er ook sprake is van uitstelgedrag: bepaalde taken worden op de lange baan geschoven omdat je nog niet de perfecte aanpak hebt gevonden.

Als we de zaken vanuit deze invalshoek bekijken valt dit soort perfectionisme eerder als ongezond te beschouwen.

Doe de test

Denk jij perfectionistisch te zijn of wil je weten hoe dit te herkennen? Lees hier dan meer over veel voorkomende symptomen:

  • Onrealistische eisen op vlak van kwaliteit
  • Faalangst
  • Uitstelgedrag
  • Controledrang (moeite om bepaalde zaken uit handen te geven of te delegeren)
  • Anderen willen behagen (geen nee kunnen zeggen)
  • Moeilijkheden met keuzes te maken

Vaak is perfectionisme een van de redenen waarom je problemen in je job ervaart of het gevoel hebt dat je helemaal vast zit.

Manieren waaraan je perfectionisme herkent in je job

  • Je hebt moeite met het nakomen van deadlines: je wil immers een perfect resultaat afleveren en daardoor blijf je een bepaalde taak nakijken, bijschaven of herwerken. Andere zaken blijven daardoor liggen waardoor je deadlines niet haalt?
  • Moeite met delegeren: perfectionisten hebben het moeilijk met een aantal zaken uit handen te geven, wat ze zelf doen doen ze immers beter. Daardoor trekken ze heel wat zaken naar zich toe met alle gevolgen van dien. Dit vertaalt zich in een grotere workload en langere uren om alles rond te krijgen. Wanneer er toch wordt gedelegeerd, wordt er voornamelijk gefocust op details en niet op the bigger picture.
  • Perfectionisten hebben een grotere kans op een burn-out. Dit heeft te maken met de continue drang om te presteren en de stress die hier mee gepaard gaat. Ook het moeilijk nee kunnen zeggen en de eigen grenzen aangeven is een factor die op lange termijn een nadelig effect heeft.

Wat kan je er aan doen?

Alles draait om een goede balans te vinden. Als je alles perfect wenst te doen loop bestaat immers het gevaar dat dit je zal uitputten.

Probeer daarom in elk geval met je belangrijkste prioriteiten te stellen om tot een efficiënt resultaat te komen waarbij je je niet verliest in details.

Een tweede tip is om geleidelijk aan een aantal minder belangrijke zaken los te leren laten. Durf een document te versturen dat je slechts eenmaal naleest. Op die manier zal je je relaxter voelen als je merkt dat ook dit tot een goed einde komt en kan je geleidelijk aan meer beginnen loslaten.

Loop je toch volledig vast? Neem dan vrijblijvend contact met onze jobcoaches op. Zij helpen je graag verder om de bredere mogelijkheden te bekijken en je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Wil je meer info omtrent loopbaanbegeleiding?

Download hier onze brochure met gratis 10 tips om je carrière een boost te geven!